ما را دنبال کنید

انگشتر مردانه کد٢٠٠١

انگشتر یاقوت سرخ شناسنامه دارسایز ٦٢ وزن نقره:١١ گرم وزن سنگ :٨٥و٤قیراط