ما را دنبال کنید
گردنبنداوناکیت وعقیق کد1237

گردنبنداوناکیت وعقیق کد1237

نام سنگ: عقیق     

خواص درمانی: ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود . سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه:  اردیبهشت ماه ، آبانماه

جزئیات: گردنبند اوناکیت وعقیق برگ 

٤٥٠,٠٠٠ تومان