ما را دنبال کنید
دستبند زنانه سنگ آمیتیست کد ١٤١٦

دستبند زنانه سنگ آمیتیست کد ١٤١٦

نام سنگ: آمیتیست

خواص درمانی : این سنگ مخصوص دردهای ناحیه سرومیگرن وفشار عصبی است.بهترین مداوا برای مشگلات روانی واسترس ها بکار می روند.این سنگ اراده مارا زیاد می کند ومارا در ارتباطات روحی معنوی حمایت می کندبه ما تسلی قدرت وشادی وشجاعت می دهد.

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه ، بهمن ماه ، اسفند ماه

جزییات : دستبند آمیتیست با نماد نقره ماه بهمن

٢٣٠,٠٠٠ تومان