ما را دنبال کنید
دستبند زنانه سنگ آمازونیت کد ١٤٠٩

دستبند زنانه سنگ آمازونیت کد ١٤٠٩

نام سنگ: آمازونیت 

خواص درمانی: این سنگ مخصوص بیماریهای ناحیه شبکه خورشیدی وقلبی است.برای بیماری افسردگی بسیار موثر است.می توانیم سنگ آبی سبز رنگ را برای چاکرای قلب استفاده کنیم ونیز برای چاکرای حلق بکاربریم.

سنگ متولدین ماه: بهمن ماه

جزییات: دستبند آمازونیت تراشدار 

١٥٠,٠٠٠ تومان