ما را دنبال کنید
دستبند زنانه سنگ عقیق کد١٤١٤

دستبند زنانه سنگ عقیق کد١٤١٤

نام سنگ: عقیق 

خواص درمانی: ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود .سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه وآبان ماه

جزییات: دستبند عقیق قرمز با سکه نقره 

٣٨٠٠٠٠ تومان ٤٠٠,٠٠٠ تومان