ما را دنبال کنید
گوشواره  فیروزه نیشابور کد ١٧١٢

گوشواره فیروزه نیشابور کد ١٧١٢

نام سنگ: فیروزه     

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود. سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید. 

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، آذر ماه، دیماه

جزئیات: گوشواره  فیروزه نیشابورباقاب نقره بسیار خاص با سکه تاج نقره

٥٥٠,٠٠٠ تومان