ما را دنبال کنید
دستبند سنگی اناکیت کد ٢٧١٨
دستبند سنگی اناکیت کد ٢٧١٨

دستبند سنگی اناکیت کد ٢٧١٨

نام سنگ: اوناکیت(اپی دوت)

خواص درمانی: این سنگ برای تعادل بدن وقلب موثر است وهمچنین عمل هضم را آسانتر می کند. باعث تسلی خاطر در مسائل عشقی در زندگیمان می شود وما را از حسادت حقارت وترحم نسبت به خود رها می کند. گاهی اوقات که احساساتمان در برابر وقایع تازه یا موسوم در زندگی قرار میگیرد لازم است همیشه از اوناکیت استفاده کنیم.

جزئیات: دستبند کشی اناکیت 

١٥٠,٠٠٠ تومان