ما را دنبال کنید
دستبند سنگی چشم ببرکد ٢٧٢٠

دستبند سنگی چشم ببرکد ٢٧٢٠

نام سنگ: چشم ببر

خواص درمانی: این سنگ فعال کننده مراکز حرکتی در بدن از جمله استخوانها ومفاصل می باشد وباعث تقویت آنها می شود.هم سطح متابولیسم بدن اعصاب را آرام میکند.سنگ چشم ببر نماد قدرت ایجاد گرما وآرامش می کند وافکار مارا برای مداوای ذات درونمان تحریک کند.

سنگ متولدین ماه: خردادماه -مردادماه -مهرماه

جزئیات: دستبند کشی لابرادورایت

١٥٠,٠٠٠ تومان