ما را دنبال کنید
دستبند سنگی حدید ولاواکد ٢٧٢٢

دستبند سنگی حدید ولاواکد ٢٧٢٢

نام سنگ: حدید

خواص درمانی : تقویت کننده  قلب - درمان فشار خون وتصفیه خون درمان استرس وبی خوابی ، سنگ حدید مانند یک حرز عمل می کند که می تواند بلا را دفع کند و اثر آن را خنثی سازد و به منظور ایمنی و محافظت در برابر خطرات و غلبه بر دشمنان کاربرد دارد.

سنگ متولدین ماه: همه ماهها موثر است

جزئیات: دستبند کشی حدید ولاوا 

١٠٠,٠٠٠ تومان