ما را دنبال کنید
انگشتر یاقوت سرخ کد2016

انگشتر یاقوت سرخ کد2016

نام سنگ: یاقوت سرخ      

خواص درمانی: یاقوت حامی خوبی در برابر نیروهای منفی محسوب می شود.این سنگ قلب را از عشق به خود وآینده لبریز می کند.به طور معمول در حالت تمرکز موجب پرورش نیروها وانرژی معنوی می شود.

این سنگ قبل از همه چاکراها به چاکرای ریشه وقلب تعلق دارد.پایین آورنده تب وبرای فشار خون پایین بشدت توصیه میشود. 

سنگ متولدین ماه : فروردین ماه ، آبان ماه

جزئیات: انگشتر یاقوت سرخ رکاب دستسازنقره

٢,٥٣٠,٠٠٠ تومان