ما را دنبال کنید
گردنبند سنگی تورمالین کد1234

گردنبند سنگی تورمالین کد1234

نام سنگ : تورمالین

خواص درمانی : در برابر نیروهای منفی دنیوی وغیره حمایت می کند. به همین دلیل بایستی آن را همیشه با خود داشته باشیم سنگی حامی وقدرتمند است که آن را می شناسیم  برای خنثی کردن وحمایت از محل سکونت اتاق خواب ومحل کار خود ترجیحا می توانید از یک تورمالین به همراه کوارتزها وکریستال سنگها استفاده کنید.

سنگ متولدین ماه: تیرماه ؛ مهرماه ؛ دی ماه

جزئیات: گردنبند تورمالین نامنظم اصل وطبیعی برزیلی

١,٨٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats