ما را دنبال کنید
گردنبند سنگ فیروزه وچشم ببرکد 1236

گردنبند سنگ فیروزه وچشم ببرکد 1236

نام سنگ : فیروزه 

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود . سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه-آذر ماه- دی ماه

جزئیات: گردنبند بلند چشم ببر وفیروزه آفریقایی تراش عدسی

٤٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats