ما را دنبال کنید
تسبیح سنگی زبرجد کد ٢٥٠١

تسبیح سنگی زبرجد کد ٢٥٠١

نام سنگ: زبرجد یا پریدوت

خواص درمانی: موثر بر چاکرای قلب صدا را تقویت می کند وبر التهابات گلو وگرفتگی صدا موثر است.اعصاب را قوی وافسردگی را درمان می کند ونگرانی را از بین میبرد. این سنگ باعث شادی خلق وخوی خوش صلح همراه با هماهنگی ونظم میشود.

سنگ متولدین ماه: مردادماه ،شهریور ماه

جزئیات  :   تسبیح سنگی زبرجد با سرتسبیح زیبای نقره ترکیه

١,٢٠٠,٠٠٠ تومان