ما را دنبال کنید
دکمه سردست سنگ یاقوت کبودکد ٢٩٠٣

دکمه سردست سنگ یاقوت کبودکد ٢٩٠٣

 نام سنگ : یاقوت کبود

خواص درمانی : یاقوت کبود دارای خاصیت شفابخشی بیشماری است.توسط ارتعاشات نورانی اش میتواند نیرویی تولید کند تا سلولهای پوست مووناخن را اصلاح وترمیم کند. یاقوت کبود مجموعه سیستم عصبی را نیرو می بخشد. یاقوت کبود سنگ خوبی برای مدیتیشن است ومارا درتصمیماتمان حمایت میکند. به کسانی که آن را با خود دارند درک وفهم وروشنی میدهدوآنها را در برابر خشم وبی صبری حمایت می کند.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، شهریورماه ، مهر ماه وبهمن ماه

جزئیات : دکمه سردست نقره با سنگ یاقوت کبود

 

٢٢٥٠٠٠٠ تومان ٢,٥٠٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats