ما را دنبال کنید
فیروزه نیشابور سبز کد508

فیروزه نیشابور سبز کد508

نام سنگ: فیروزه     

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود. سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید. 

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، آذر ماه، دیماه

جزئیات: قیمت فیروزه نیشابور درجه ١ سبز بصورت گرمی محاسبه میگردد از ١٥٠ تومان تا ٢٠٠ تومان و قیمت فیروزه نیشابور سبز درجه ٢ از گرمی ١٠٠ تومان تا ١٥٠ تومان 

٢٠٠,٠٠٠ تومان