ما را دنبال کنید
توپاز آبی کد ٥٠٩

توپاز آبی کد ٥٠٩

 نام سنگ : توپاز

خواص درمانی: توپاز موثر بربیماریهای کبدی وپوستی بسیار موثر است ، کلیه هارو تنظیم وتقویت می کند. این سنگ سردرد های میگرن وعصبی (میگرن) کمک زیادی می کند.سنگ عالی برای هنرمندان جهت فعال کردن خلاقیت و قدرت ابتکار این عزیزان ، برای درمان افسردگی بسیار سودمند است.سنگ نماد عشق وثروت است.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، شهریور ماه ، آذر ماه

جزئیات : توپاز جزوء خانواده جواهرات است وقیمت توپاز قیراطی محاسبه میگردد قیمت توپاز اصل از قیراطی ٦٥ تومان تا ٨٥ تومان وتوپاز درجه ٢ از قیراطی ٤٥ تومان تا ٦٥ تومان متغییر است.

٨٠,٠٠٠ تومان