ما را دنبال کنید
دستبند زنانه سنگ آمازونیت کد ١٤٠٩

دستبند زنانه سنگ آمازونیت کد ١٤٠٩

نام سنگ: آمازونیت 

خواص درمانی: این سنگ مخصوص بیماریهای ناحیه شبکه خورشیدی وقلبی است.برای بیماری افسردگی بسیار موثر است.می توانیم سنگ آبی سبز رنگ را برای چاکرای قلب استفاده کنیم ونیز برای چاکرای حلق بکاربریم.

سنگ متولدین ماه: بهمن ماه

جزییات: دستبند آمازونیت تراشدار 

١٥٠,٠٠٠ تومان
WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats