ما را دنبال کنید

سنگ ماه تولد تیر

خصوصیات اخلاقی تیرماه: 

حساس، وطن خواه، تاثیر پذیر، زود رنج، مهربان، مردد، اهمیت به خانواده، عاشق آب، صادق، علاقمند هنر، وفادار به عهد، فداکار، تخیل قوی، پرشور، مدافع عقاید، شیک پوش، آشپز عالی، مهمان نواز 

سنگ سلامت جسمی :  مرجان، تورمالین

سنگ سلامت روحی :  زمرد

سنگ شانس :  لابرادورایت

سنگ حامی :  یاقوت

سنگ چاکرا : عقیق

سنگ ماه تولد :  مروارید،سنگ ماه

محصولات مرتبط

WHATSAPP
close
Agent

Agent avatar

Customer Support

Amanda Sternberg

Online
close

Amanda Sternberg

Hello can i help you? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ WidgetWhats