انگشتر مردانه کد٢٠٠١

انگشتر مردانه کد٢٠٠١

1398/12/29 18:51:47

انگشتر یاقوت سرخ شناسنامه دارسایز ٦٢ وزن نقره:١١ گرم وزن سنگ :٨٥و٤قیراط