انگشتر مردانه کد٢٠٠١

انگشتر مردانه کد٢٠٠١

1400/12/05 10:25:13

انگشتر یاقوت سرخ شناسنامه دارسایز ٦٢ وزن نقره:١١ گرم وزن سنگ :٨٥و٤قیراط