انگشتر مردانه کد ٢٠٠٢

انگشتر مردانه کد ٢٠٠٢

1398/12/29 19:08:57

انگشتر مردانه یاقوت کبود وزن سنگ:٨٥و٢ قیراط وزن رکاب:٨٨و١٠ گرم سایز :٦٤