انگشتر مردانه کد ٢٠٠٢

انگشتر مردانه کد ٢٠٠٢

1400/12/05 10:25:13

انگشتر مردانه یاقوت کبود وزن سنگ:٨٥و٢ قیراط وزن رکاب:٨٨و١٠ گرم سایز :٦٤