انگشتر مردانه کد٢٠٠٤

انگشتر مردانه کد٢٠٠٤

1400/12/05 10:25:13

انگشتر یاقوت کبود وزن سنگ:٨٥و٣ قیراط وزن  رکاب:٦١و١٠ گرم سایز :٦١