انگشتر مردانه کد٢٠٠٤

انگشتر مردانه کد٢٠٠٤

1398/12/29 20:21:05

انگشتر یاقوت کبود وزن سنگ:٨٥و٣ قیراط وزن  رکاب:٦١و١٠ گرم سایز :٦١