انگشتر مردانه کد٢٠٠٥

انگشتر مردانه کد٢٠٠٥

1400/12/05 10:25:14

انگشتر مردانه زبر جد وزن سنگ:٣٠و٤ قیراط وزن رکاب:٣٨و١٠ گرم سایز رکاب ٦٢