انگشتر مردانه کد٢٠٠٥

انگشتر مردانه کد٢٠٠٥

1398/12/29 20:17:11

انگشتر مردانه زبر جد وزن سنگ:٣٠و٤ قیراط وزن رکاب:٣٨و١٠ گرم سایز رکاب ٦٢