انگشتر مردانه کد ٢٠٠٦

انگشتر مردانه کد ٢٠٠٦

1400/12/05 10:25:14

انگشتر مردانه یاقوت کبود وزن سنگ :٨٠و٥ قیراط وزن رکاب:٩٦و٩ گرم سایز رکاب ٦٤