انگشتر مردانه کد ٢٠٠٦

انگشتر مردانه کد ٢٠٠٦

1398/12/29 19:34:15

انگشتر مردانه یاقوت کبود وزن سنگ :٨٠و٥ قیراط وزن رکاب:٩٦و٩ گرم سایز رکاب ٦٤