سنگ ماه تولد فروردین

سنگ ماه تولد فروردین

1400/12/05 10:25:22

خصوصیات اخلاقی فروردین ماه: 

خوشبین، مبتکر، مثبت گرا، با اراده، حادثه جو، امر و نهی کن، نصیحت گوش نمی دهد، پرتحرک، هدفمند، مورد علاقه عموم، خودمختار، همه چیز باید باب میلش باشد، جنگجو، عجول .

سنگ سلامت جسمی :  گارنت 

سنگ سلامت روحی :  آمیتیست ،

سنگ شانس :  کوارتز صورتی ، سفایر(یاقوت) ، 

سنگ حامی : ،مالاکیت ، جاسپر

سنگ ماه تولد :  لاجورد ، اکوامارین