سنگ ماه تولد اردیبهشت

سنگ ماه تولد اردیبهشت

1400/12/05 10:25:22

خصوصیات اخلاقی اردیبهشت ماه: 

برنامه ریز، منفی گرا، صبور، سخاوتمند، متفکر، با سیاست، محافظه کار، عاشق مالکیت، منظم، حساس، هنر دوست، دوستدار طبیعت، با محبت، ملایم، عاقبت اندیش، مادی، متعصب، قوی .

سنگ سلامت جسمی : عقیق ،

سنگ سلامت روحی : عقیق خزه

سنگ شانس :  فیروزه ، توپاز

سنگ حامی :  لابرادورایت، آمازونیت

سنگ چاکرا : کوارتز دودی ،زمرد

سنگ ماه تولد :  یاقوت کبود