فیروزه (Turquoise)

فیروزه (Turquoise)

1400/12/05 10:25:23

فیروزه از فسفات آلومین به رنگ فیروزه ای که به رنگ فیروزه ای که به شکل غده ای است تشکیل میشود. ماده رنگی موجود درآن از مس وآهن است.معمولا درشکاف سنگهای که منابع غنی از آلومینیوم هستند یافت میشود.توده های مهم آن در ایران ، افغانستان ،آریزونا ، نوادا ، چین ، تبت ومکزیک دیده میشود.

خواص شگفت انگیز فیروزه: سنگ فیروزه به عوارض عملکردهای نادرست کبد وغدد کمک میکند.چشمها را نیرو میبخشد وبرعلیه بیماریهای چشم واصلاح گردش خون موثر است . دردگلو، التهابات ریوی وبیماریهای دستگاه تنفسی را درمان میکند. دربرابر افسردگیها مفید است وقلب را تقویت میکند. فیروزه برای همه بیماریها که براثر کمبود مواد غذایی وتغذیه بدایجاد میشود مانند آناروکسی (بیماری که براثر نخوردن غذای کافی وکمبود مواد غذایی ایجاد میشود) بکار میرود. معمولا هنگام پارگی رباطها وتاندونها ، جریان خونی را در بافتهای عضلانی زیادتر میکند. همچنین بخار درخشش آن شادی آور است واثری سودمند بروی کمبود اکسیژن ، مسمومیت خونی واسترس دارد. سنگ فیروزه کمک موثری به درمان نواحی از بدن که تحت هجوم ویروسها وباکتریها هستند یا نواحی آلوده نیز میکند. گفته شده است که فیروزه عملکرد وشفابخشی بیکران خودآگاهی ندارد. همچنین دارای اهمیت زیادی است که بدانید درکاربرد این سنگ چنانچه رنگ خود را ازدست بدهد یا اینکه خردشود ، این بدان معناست که تمام نیرویش رابرای شما از دست داده است. بنابراین باید بلافاصله آنرا درخاک بصورت خشک قراردهید تاآنجا استراحت کند.فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار میرود. بویژه فرض شده است که اسب وسوارکار را از سقوط ناگهانی درامان نگه میدارد وهمچنین درزمان سفر از شخص حمایت میکند. این سنگ باعث شادی ونشاط درافراد غمگین وافسرده میشود وبه انها نیروی لازم برای به انجام رساندن کارها سخت را با ظرافت وچابکی منتقل میکند. این سنگ باعث اعتمادبنفس میشود وجرات لازم برای بیان استدلالهایمان رابطور مختصر وبا اطمینان خاطر درکنفرانسها در ما ایجاد میکند. شخص را دربرابر خوابهای آشفته وکابوسها حمایت میکند. نیرو وارتعاشات منفی، مضر وآشفته را ازما دور میکند وحتی میتواند جذب کننده نیروهای مثبت باشد. فیروزه سنگی زنده میباشد وتنها سنگ معدنی است که به مواد روغنی حساسیت دارد.رنگ فیروزه در مقابل لوازم آرایشی تغییر میکند وجلا خودرااز دست میدهد این مواد روغنی شامل کِرِم وعطر وادکلن دور نگه داشته شود البته تغییر رنگ نگین فیروزه در نتیجه تابش نور آفتاب وتبخیر آب طبیعی موجود در فیروزه یا حتی در اثر مواد شیمیایی موجود در لوازم آرایش رخ میدهد. سنگ فیروزه از جمله سنگهای زینتی است که بهتر است باآب شسته نشود ، بهتر است آن را با پارچه های نخی نرم وتمیز و یا چرم جلا  دهید مرحله بهسازی فیروزه: فیروزه هاجواهرات نسبتا نرم وکاملا حساس هستند