لاجورد(Lapis Lazuli)

لاجورد(Lapis Lazuli)

1400/12/05 10:25:23

این سنگ توده آبی رنگ شاهانه ای است که از مواد گوناگون گروه سودالیت به همراه رگه های پریت  تشکیل میشود وماده رنگی موجود در آن از لازوریت ، کلسیت وپیریت است. مکان اصلی کشف این سنگ در کشورهای افغانستان ، شیلی ، برمه واتحاد جماهیر شوروی(دریاچه بایکال) است.

خواص شگفت انگیز لاجورد: رنگ آبی این سنگ یک اثر آرامبخش دارد وگرفتگی عضله را ازبین میبرددرجه تب را دربدن پائین می آورد. مناسب برای دردهای عصبی وبثورهای پوستی وگزیدگی حشرات بسیار موثر است. کلا این سنگ از درد می کاهد وورمها را ازبین میبرد.گرفتگی سینه وگلو را رفع میکند. دردهای سر راتسکین میدهد وبرای فشار خون پایین هستند مورد استفاده قرارگیرد.این سنگ مانع فشارهای عصبی میشودو گردش خون را تقویت میکند. عمل ریه ها با لاجورد افزایش پیدا میکندوضایعات لنف وغده تیروئید را درمان میکند. لاجورد کمک بسیار شایانی به بیماریهای حلق نایژه ولوزه ها میکند. غده تیموس را نیرو میبخشد ونیروی حیات میدهد.ونیز برای سرطان در مراحل اولیه بسیار موثر است. این سنگ برای حمایت از عقاید اجتماعی بسیار توصیه میشود ونیز باعث شادی ما از این تصمیم میشود. سنگ لاجورد عموما درجهان به عنوان سنگ عشق ودوستی مشهور است . برای پاکسازی توصیه میشود درنمک خشک دریا قراردهید واز آب استفاده نکنید. این عمل رابهتر است یکبار درهفته انجام دهید. وبرای شارژ آن را به مدت طولانی درنورخورشید قرارندهید.