آمیتیست(Amethyste)

 آمیتیست(Amethyste)

1400/12/05 10:25:24

این سنگ نوعی کریستال کوارتز به رنگ بنفش است.رنگ آن از عناصر منگنز، آهن وتیتان بوجودمیاید. محل کشف آن بیشتر درکشورهای برزیل ، ماداگاسکار ، اروگوئه واورال است.

خواص شگفت انگیز آمیتیست :این سنگ نوعی کریستال کوارتز به رنگ بنفش است وگرانبهاترین سنگ درگروه کوارتزها به شمار میرود.اراده راتقویت می نماید به دلیل ارتباط باچاکرای پیشانی وتاج برای رفع دردهای ناشی ازمیگرن ونیز بهبود حمله های عصبی بویژه "صرع"و رفع بی خوابی وکابوس ازآن استفاده میگردد.ارزش فوق العاده ای درشفابخشی خصوصا درزمینه درمان بارنگها دارد.زدودن انرژی منفی وتبدیل آن به انرژی مثبت ازدیگر ویژگیهای این سنگ است که باعث آرامش وجلوگیری ازتشویش واسترس میگردد.تکه ای از سنگ آمیتیست را در گوشه ای از اتاق یا محل کار خود قرار دهید تا علاوه بر پراکنده شدن انرژی های مثبت در فضا و ذهن و روح شما،به تعادل و آرامش دست یابید و از تشویش،اضطراب و هراس دور گردید .محافظ دربرابر بی خوابی،اضطراب و کابوس ها بهترین مداوا برای مشکلات روانی و استرس ها حامی ارتباطات روحی و معنوی،دوستی ها را سهولت میبخشد و باعث انصاف و منطق درفرد میشود و نیز به ما تسلی,قدرت،شادی و شجاعت میدهد.برای ناراحتی های لوزوالمعده و بیماریهای خونی باید سنگ آمیتیست را یک شب در حدود نیم لیتر آب قرار دهید و صبح ناشتا انرا بنوشید.آمیتیست ترس و تنش عصبی را کاهش می‌دهد.افکار منفی و تردید را از ذهن پاک می‌کند.موجب افزایش قدرت ذهنی و بدنی می‌شود.گفته می‌شود آمیتیست باعث به حقیقت پیوستن رویاها شده و عشقی راستین را به ارمغان می‌آور‌د.آمیتیست سمبل صمیمیت,صلح و آرامش است.خواستگاه سنگ آمیتیست مرغوب مربوط به کشورهای برزیل، ماداگاسکار،اروگوئه و روسیه است.امروزه‌ اسقف‌های‌ کاتولیک‌ در بعضی‌ مراسم‌ مذهبی، انگشتر‌ یا جام‌ آمیتیست به ‌کار می ‌برند.در گذشته‌ از این‌ سنگ‌ به‌ خاطر رنگ‌ زیبای‌ آن‌ در ساخت‌ جواهر برای‌ ملکه‌ ها و نیز تاج‌ پادشاهان‌ و جام‌ های‌ گوناگون‌ استفاده‌ ‌شده‌ و برای‌ آن‌ ارزش‌ و اعتبار خاصی‌ قائل‌ بوده‌اند.تمرکز حواس،تقویت قوای روحی،رفع بیخوابی،مانع کابوسها و اضطرابها،سنگ شفا بخش میگرن،فشارهای عصبی،تنظیم غدد و هورمون ها،سنگ درمان بیماری های روحی است.روش شارژ آن شستشو در آب روان،دو ساعت شارژ در نور