سنگ نمک

سنگ نمک

1400/12/05 10:25:24

سنگ نمک برای دفع انرژی منفی  بسیار موثر است در منزل قرار دادن سنگ نمک  باعث جذب انرژیهای منفی در منزل میشود وهمچنین با دوش آب نمک میتوانید این انرژی را که از بیرون منزل با خود آورده اید را پاک سازی کنید یک بسته نمک دریا در یک تشت آب حل کنید بعد با یک کاسه کوچک ا ز ناحیه سر بعد بدن بریزید بعد ١٠ تا ١٥ دقیقه که آب نمک روی بدنتان خشک شد در واقع نمک روی بدنتان شوره بزند در این زمانی که منتظرید آب نمک جذب شود عبارت تاکیدی  مثل این را تکرار کنید:بنام نور دستور میدهم هرچی آلودگی هست با این آب نمک از بدن من پاک شود        بعد دوش گرفته و از حمام خارج شوید توصیه میکنم یکبار امتحان کنید تا به معجزه آن پی ببرید