مرواریدها(PEARL)

مرواریدها(PEARL)

1400/12/05 10:25:30

این سنگ از ترشح اسیدکربنیک سنگ آهک درداخل صدف تشکیل میشود. مهمترین منشا این سنگ درخلیج فارس ، خلیج مانار، کناره های آمریکای مرکزی وشمال استرالیا است.

خواص شگفت انگیز مروارید: سنگ مروارید لقب داروی درمان وجادویی بسیار نیرومند را دارد. اعصاب، غددفوق کلیه ،طحال وعضلات راتقویت میکند. مروارید ها برای زخم معده بسیار موثر است ، از روده محافظت میکنند، برای تب وسردردها مفید هستند، نیروی حیات درما ایجادمیکنند وچشمها را تقویت میکنندوهمچنین برای کمبود کلسیم از آنها استفاده کرد. مروارید تغییرات ناگهانی خلق وخوی ، اضطراب ونگرانی ها را ازبین میبرند وابتکار ، حساسیت والهام به ما میدهند.صدف بستر رشد مرواریدها هستند. خصوصا دو نوع صدف مادر وخوراکی که به عنوان یک عمل پدافندی در مقابل عاملی محرک مانند شن ریزه از خود نشان داده وبا ایجاد غشاهای آراگونیتی به نام مواد مرواریدی  به دور آن به مرور موجب رشد حبه مروارید می شوند .انعکاس نور از این لایه های انباشته درخشش رنگین کمانی مخصوصی ایجاد می کند که به آن جلای مرواریدی می گویند.در مروارید های پرورشی یک ماده محرک برای تولید مروارید درون صدف جا داده می شود. ولی در تولید مروارید پرورشی هسته ای یک مهره ریز بعنوان هسته تشکیل دهنده  درون صدف قرار میگیرد تا لایه های مولد مروارید محیط آنرا بپوشانند.تنوع رنگ مروارید ها شامل سفید خالص تا سفید زمینه با برخورداری از رنگ های زمینه (غالبا صورتی)قهوه ای وسیاه که این مربوط به نوع نرم تن وآب محل زندگی آن می شود را در برمی گیرد . مروارید ها نسبت به اسیدها خشکی ورطوبت حساس بوده و .نسبت به دیگر جواهرات کم دوام هستندنکته مهم:زمانی اعتقاد بر این بود مروارید ها اشک خدایان هستند. مروارید های نیاز به مراقبتهای ویژه هستند که در مبحث مراقبت مروارید مفصل توضیح داده شده