جغرافیا سنگها

جغرافیا سنگها

1400/12/05 10:25:30

برخی سنگهای قیمتی مانند کوارتز وگارنت درهمه جا یافت می شوند ولی سنگهایی مانند الماس وزمرد بسیار کمیاب هستند . زیرا در شرایط خاص خود بوجود می آیند. سنگها اگر به طور فراوان یافت شوند فقط بخش کوچکی از آنها کیفیت جواهر دارند . بنابراین ذخائر اصلی جواهر آنجایی است که سنگهای با کیفیت ودارای ارزش اقتصادی تولید شود.

الماسهای آفریقایی صخره سنگهای کیمبرلیت آفریقای جنوبی به شیوه مدرن ودرمقیاس وسیع وتولید انبوه برای مصارف صنعتی وجواهر مورد استخراج قرار می گیرد. مروارید های ژاپن آبهای کم عمق سواحل ژاپن مزارع مناسبی برای پرورش صدفهای مرواریدی هستند. مروارید سنگ آلی است که شرایط اقلیمی در آن تاثیر گذار نیست. یاقوت سرخ برمه ذخائر گرانقدر معدن موگوک برمه بهترین یاقوت سرخ را بدست داده است. اما روش معمول در استخراج آن سنتی است. از این کانسار یاقوت کبود نیز برداشت می شود.