یاقوت سرخ( Rubis)

یاقوت سرخ( Rubis)

1400/12/05 10:25:30

این سنگ نوعی کریندون بعد از الماس از نوع سخت ترین سنگها محسوب می شود. رنگ قرمز تیره (اکسید آلومینیوم ) که ماده رنگی موجود در آن کروم است . تراکم این سنگ بیشتر درکشورهای بیرمانی ، سیلان ، سیام ، هند وچین ، برزیل ، تایلند و سیبری یافت میشود.

خواص شگفت انگیز یاقوت سرخ: درگذشته هلیدگارد وبنژان توصیه میکرد، یاقوت را برعلیه بیماریهای ویروسی واپیدمی ( همه گیر) ، تب وبرای درمان التهابات مفاصل بکار ببرند. در قرن ما ، عموما از آن برای بیماریهای قلبی ، جریان خون وبرای تقویت غدد فوق کلیه استفاده میشود. این سنگ فشارخون خیلی پایین را افزایش می دهد وحالت ضعف وناتوانی را تقویت میکند، بی حسی ورخوت را ازبین میبرد. بینایی را نیرو می بخشد وجریان خون را درناحیه چشم ها به گردش درمی آورد.برای درمان دردهای قاعدگی باید سنگ یاقوت را مستقیما بروی ناحیه دردناک ویا چاکرای ریشه وخاجی قرار دهید. یاقوت از زایمانهای نادرست جلوگیری میکند. همچنین برای تب و بیماریهای ویروسی موثر است وسیستم ایمنی را نیرو می بخشد.یاقوت حامی خوبی در برابر نیروهای منفی محسوب میشود. این سنگ قلب را از عشق به خود وآینده لبریز میکند. بطور معمول درحالت تمرکز موجب پرورش نیروها وانرژی های معنوی میشود. بنابراین  انرژیهای که برای رشد شخصیت مهم میباشند را تقویت میکند. این سنگ توانایی نیرو ، زندگی ، شهامت و شجاعت میدهد طبق برخی نوشته های قدیمی ، سنگ یاقوت منجر به حمایت از آرزوها، رهاکردن وابستگیها ونیز مانع از خیانت وبی وفایی شریک زندگی میشود. تفکرات پایه را تقویت ومخالفان را دور میکند.