آمازونیت(Amazonite)

آمازونیت(Amazonite)

1400/12/05 10:25:31

آمازونیت سنگی معدنی به رنگ روشن ورایج درسنگ های آتشفشانی است که از پتاس آبی سبز رنگ تشکیل می شود وماده ای که به آن رنگ میدهد، مس است. اصلی ترین محلهای کشف این سنگ کشورهای ایالات متحده آمریکا، ماداگاسکار، اتحادجماهیر شوروی ، آفریقای جنوب غربی وبرزیل است.

خواص شگفت انگیز آمازونیت : این سنگ مخصوص شبکه خورشیدی وقلبی است.آمازونیت مغز ، اعصاب وشاخه های عصبی را تقویت میکند وداروی آرامبخشی برای فشارهای پشت وگردن است. برای بیماری افسردگی بسیار موثر است وحتی شامل خانمهای باردار نیز میشود.این سنگ به ما نیروی حیات وتحرک در زندگی را میدهد.میتوانیم این سنگ آبی سبز رنگ رابرای چاکرای قلب استفاده کنیم ونیز برای چاکرای حلق بکاربریم.روش پاکسازی هفته ای یکبار آب جاری بروی آن بریزید.