انیکس(Onyx)

انیکس(Onyx)

1400/12/05 10:25:31

انیکس عقیق سیاهی است که اغلب دارای شیارهای سفید رنگ است. محلهای اصلی کشف این سنگ کشورهای برزیل ، ماداگاسکار ، مکزیک، آرژانتین و هندوستان است.

خواص شگفت انگیز انیکس: این سنگ جریان خون را تحریک میکند وحس شنوایی رابهبود میبخشد.همچنین ناخن ، پوست ،چشم ، پا وموها را تقویت میکند واز ریزش مو می کاهد. قلب ، کلیه،طحال واعصاب را نیرو می بخشد ومارادر برابر حساسیت به زمان حمایت میکند و کاهلی را ازبین میبرد. دوره درمان را بعد ازعمل جراحی سریعتر می کند. مارادر برابر تاثیرات شوم درزندگی حمایت می کند.همچنین ناراحتی های گوش ومعالجه آن را برعهده می گیرد.چنانچه انیکس را برروی ناحیه شبکه خورشیدی قرار دهید، غده پانکراس ( لوزالمعده ) را تقویت می کند. انیکس نیرو وقدرت می دهدو در مبارزه با به ستوه آمدن ونیروهای منفی مارا حمایت واستوار میسازد.فکروجسم رامتعادل واز اندوه دور میکندوبه آن پایداری ومقاومت می دهد. ودر کارما پس دادن به ما کمک می کند. برای علاج بیماری حاد گوش یک عدد سنگ انیکس صیقل یافته را برروی گوش خود قرار دهید. برای پاکسازی این سنگ هر هفته در زیر آب جاری بشویید.در ماه یکبار آنرا در داخل خاک قرار دهید.باز بهتر است که داخل خاک گلدان قرار دهید.باز هم بهتر است که داخل خاک گلدان قرار دهید تا تمام نیروی لازم به آن بازگردد.