چشم ببر(Aye Tiger)

چشم ببر(Aye Tiger)

1400/12/05 10:25:31

توده ای از کوارتز قهوه ای طلایی است که به شکل راه راه با رسوبات رشته های آهن خرمایی رنگ است ودر برابر اسیدها بسیار حساس است. مهمترین این توده ها در کشورهای بیرمانی ، هندوستان ،آفریقایی جنوبی ، ایالات متحده آمریکا وغرب استرالیا یافت میشود.

خواص شگفت انگیز چشم ببر: این سنگ فعال کننده مراکز حرکتی دربدن ازجمله استخوانها ومفاصل میباشد و باعث تقویت آنها میشود.رنگ قهوه ای طلایی آن باعث گرم نگه داشتن بدن وبیش از هرچیز مجراهای تنفسی میشود. همچنین این سنگ دارای اثر تسکین دهندگی درتنگی نفس وآسم است. همسطح متابولیسم بدن اعصاب را آرام میکند.چشم ببر این امکان را به افراد عصبی میدهد تا تمایل به از بین بردن دلایل وبی توجهی بر تمرکز فکر واندیشه هایشان را داشته باشند.این یک سنگ باارزش برای تعلیم دهی بچه ها به طور منظم است. چشم ببر با ارتعاشات تعیین شده ای باعث تحریک افراد ضعیف ، بی اراده وترسو میشود. همچنانکه باعث استواری وتقویت کبد میشود وعمل باکتریها را مهار میکند.این سنگ بخصوص برای افرادمضطرب درنظر گرفته شده است وشبکه خورشیدی را تقویت میکند.چشم ببر ایجادگرماوآرامش میکند وافکار مارا برای مداوای ذات درونمان تحریک میکند.این سنگ به کسانی که دارای مشگلات امورمالی هستند کمک باارزشی میکند. برای پاکسازی بهتر است این سنگ را ٢تا٣ بار درماه زیر آب بشوییدوحدود ٢ الی ٣ ساعت در برابر تابش نورخورشید قرار دهید تادوباره شارژ میشود.