سیترین( Citrine)

سیترین( Citrine)

1400/12/05 10:25:31

بطورکلی سنگ سیترین ، کریستال کوارتز زرد رنگی است که از رنگ سبز مایل به زرد به قهوه ای طلایی رنگ متمایل میشود .عنصری که به این سنگ رنگ میدهد آهن است. ما اغلب آن را با زبرجد طلایی اشتباه می گیریم. کشورهای اصلی کشف این سنگ عبارت از: برزیل ، اسپانیا ،ماداگاسکار ، ایالات متحده آمریکا واتحاد جماهیر شوروی.

خواص شگفت انگیز سیترین : سیترین سنگ نیرومندی است که اغلب باعث روشنایی وگرمی قلب میشود وبرای افسردگی ، عصبانیت و نگرانی ها بسیار موثر است. همچنین عوارض دیابت ، سوخت وساز سلولی ومشکلات غده ای را تسکین غده ای را تسکین میدهد. عمل سیستم ایمنی ،روده ها وهضم دستگاه گوارش را تسهیل میکند وسوخت وساز رادربدن افزایش میدهد.قلب، دستگاه گردش خون واعصاب را تقویت میکند وبسیار برای کبد وکلیه ها مفید است. این سنگ هوشیاری را در برابر کوتاهی ها نسبت به خود ، درحالیکه بسیار آسیب پذیر هستیم افزایش میدهد.به همین دلیل این سنگ برای افراد افسرده ، غمگین وکسانی که برای خطر خودکشی هستند توصیه میشود. با حمایت سیترین میتوان به احساسی تازه نسبت به زندگی دست یافت. سنگ سیترین درموفقیت ورسیدن به هدف های دنیوی بسیار کمک میکند. برای مثال درکارآموزی ، امتحانات وزندگی تجاری موجب انرژی ونیروی تمرکز حواس میشود.سیترین خالص وبدون آمیختگی بسیار کمیاب وگران است. نگهداری یک یا دو بار درماه زیر آب جاری شسته شود ودر نور خورشید قرار گیرد.