الماس(Diamond )

الماس(Diamond )

1400/12/05 10:25:31

الماس کربن خالص وبی رنگی است که به رنگهای قهوه ای مایل به زرد ، نارنجی روشن وحتی سیاه دیده میشود و از دهانه آتشفشانهای قدیمی به دست می آید. محل استخراج این سنگ درکشورهای آفریقایی ،هندوستان ، برزیل وسیبری است.

خواص شگفت انگیز الماس: این سنگ درمانگر اساسی وواقعی تلقی می شود.دارای نیروی بسیار ،تصفیه کننده اعضای بدن وتقویت کننده عضو های دفع کننده از جمله مثانه وکلیه ها است.بعلاوه از بوجود آمدن سنگ کلیه ، مثانه وکیسه صفرا جلوگیری میکند. همچنین الماس برای بیماریهای معده وروده بسیار موثر است ، بخصوص تعیین کننده بیماریهای استخوانی وغدد میباشد و غده تیموس را تحریک میکند.همینطور برای بیماریهای صرع وعدم تعادل بسیار مفید است .الماس باعث نیرو بخشیدن به مغز ودونیم کره آن وهمچنین مخچه ، سیستم ماهیچه ای بطور کامل ، اعصاب وانشعابات آن میشود. این سنگ باعث رفع مسمومیت ، تسکین نقرس، تقویت چشمها ومصونیت بدن نیز میشود.الماس برای تصفیه وپاک کردن اندیشه وذهنیات بسیار سودمند است.الماس باعث تعادل ، استقلال وارج نهادن درجا میشودوهمچنین حس حسادت رادرما کنترل میکندو عدم اطمینان به دوست یا شریک را ازبین میبرد.الماس به ما یاد میدهد در زندگی شکست ناپذیر باشیم ، همچنین مارا از اشتباهاتمان آگاه میسازد.خطر خودخواهی وغرور را ازبین می برد بطوریکه این سنگ برای اعیان واشراف بسیار لازم است.الماس تراش خورده بسیار باارزش وگران قیمت است. شما باید با این گوهر باارزش محتاطانه رفتار کنید. هربار بعد از استفاده آن را سریعا زیر آب بشوییدو در زمان کوتاهی در زیر نور خورشید قرار دهید.