یاقوت کبود(Sapphire)

یاقوت کبود(Sapphire)

1400/12/05 10:25:31

یاقوت کبود نوعی کریندون آبی وسبز ، زرد ویا بنفش است که از اکسید آلومینیوم تشکیل میشود وماده رنگی موجود درآن آهن وتیتان است.محلهای اصلی کشف آن کشورهای هندوستان ، سیلان ، برمانی ،تایلند، استرالیا ،آمریکای شمالی وسریلانکا است.

خواص شگفت انگیز یاقوت کبود: طبق منابع قدیمی وتحقیقات اخیر، یاقوت کبود دارای خاصیت شفابخشی بیشماری است. توسط ارتعاشات نورانی اش میتواند نیرویی تولید کند تا سلولهای پوست ،مو وناخن ها را اصلاح وترمیم کند ، از ریزش موها وطاسی میکاهد وبه درمان سریع بیماریهای پوستی کمک میکند. یاقوت کبود مجموعه سیستم عصبی را نیرو می بخشد وبه بیماریهای که از اعصاب نشات میگیرند یاری میرساند. به دلیل قدرت وتوانایی اش میتواند سنگی قوی برای تسکین دردها وناراحتی ها باشد.دردهای عصبی مانند دردعصب ، دردهای رماتیسمی ، سردردهای شدید ،نقرس یا بیماریهای مفصلی ودردهای ناشی از آن قولنج ، سوزش معده ، ناراحتی عمل جراحی ودردهای سخت از جراحتهای خطرناک را درمان میکند.چشم ها وبینایی را تقویت میکند. نتایج بسیار خوبی برای درمان بثورات پوستی وبیماریهای مربوط به پوست همراه با شستن آب یاقوت کبود به دست آمده است . تومورها، زخمها وخونریزی ها، در نتیجه استفاده از یاقوت کبود کاهش می یابند. یاقوت کبود یک سنگ خوب برای مدیتیشن است ومارا در تصمیماتمان حمایت میکند. به کسانی که آن را باخود دارند درک وفهم وروشنی میدهد وآنها رادر برابر خشم وبی صبری حمایت میکند.این سنگ طبیعت درون را تزکیه وتجدید میکند. یاقوت کبود توانایی وقدرت درخشانی از خود بروز میدهد. این سنگ بدون آنکه فرد حامل احتیاجی به مداخله آگاهانه داشته باشد، انرژیها را بهم متصل میکند.سنگهای صیقل یافته بیش از حد گران هستند،به شما توصیه میکنیم که سنگ خود را درنمک خشک دریا برای تخلیه قرار دهید وآن رادرنور خورشید شارژ کنید، اما بیشتر از یک ساعت نشود.