کهربا (Amber)

کهربا (Amber)

1400/12/05 10:25:31

به طورکلی سنگ کهربا از فسیل صمغ درختان کاج که به رنگ زرد مایل به قهوه ای عسلی است تشکیل میشود. وحدود ٥٠ میلیون سال قدمت دارد.بهترین وزیباترین این سنگ ها درکشور های لهستان ، دریای بالتیک ، اتحاد جماهیر شوروی وجمهوری دومینیکن یافت میشود.

خواص شگفت انگیز کهربا: کهربا ازجمله سنگهای شفابخش وبسیار متنوع ونیرومند است وعملی شگفت انگیز برعلیه آلرژیها، اگزما وبثورهای پوستی دارد، همچنین آلرژیهای که از حیوانات وگرده های گل ایجاد میشود وتب یونجه وغیره را شفا میبخشد. این سنگ درد دندان را در بچه ها، ناراحتی های ریشه دندان در افراد بالغ وسایر ناراحتی های دهان و....رادرمان میکند.التهابات مفاصل ، بیماریهای مزمن ، رماتیسم ودردهای ناحیه گلو، زکام تب ، دردهای چشم ، گوش وعفونتهای مجرای تنفسی مانند برونشیت سرفه وآسم میکند. کهربا سوخت وساز را دربدن افزایش میدهد.وعملکرد کبد وتیروئید را حمایت میکند. زخمهاو التهابات که درقسمت زانو ساق پا ، تهیگاه وماهیچه های بدن صورت میگیرند،توسط کهربا نیز درمان پذیرند. این سنگ باعث تمایل ما به درمان بیماریها وحفظ تعادل در بدن میشود. کهربا نیروی اراده را افزایش می دهد ومارا در درمان پیش از موقع حمایت می کند تاآن را بی اهمیت فرض نکنیم. درواقع به بیماران رماتیسمی توصیه میشود که از اکسیر این سنگ هرروز بنوشند.بهتر است ابتدا به آن استراحت دهید ، بهد درنیم لیتر آب حدود ١٢ ساعت قرار دهید وآن را بصورت ناشتا بنوشید.برای نگهداری از سنگ کهربا کافی است آنرا توسط آب جاری بشویید وتخلیه کنید.لازم به ذکر است که آنرا درنور خورشید شارژ کنید ودرکنار مواداز بین برنده واسیدها قرار ندهید.