انگشتر مردانه مونزانایت کد 2000

انگشتر موزانایت با تاییدیه آزمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی

49,800,000 ریال

نام سنگ: مونزانایت

خواص درمانی: قدرت تاثیر مونزانایت به رنگ آن بستگی دارد موزانایت سبز قدرت قلب افزایش میدهد.قدرت تمرکز را افزایش میدهد.

جزئیات : انگشتر مردانه رکاب فیلی نقره سنگ اصل موزانایت تاییدیه آزمایشگاه دانشگاه شهید بهشتی تهران