گردنبند سنگی رومانتویی عقیق کد1202

زنجیر رومانتوی سنگی

5,400,000 ریال
+

 نام سنگ : عقیق 

خواص درمانی : ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود . سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه : اردیبهشت ماه ، آبانماه

 جزئیات: گردنبند بلند رومانتویی با زنجیر استیل محکم وینگهای عقیق کارنلین رنگی بلندی 75 سانت