نیم ست زنانه سنگ فیروزه کد ١٠٠٥

نیم ست فیروزه تبتی

17,800,000 ریال
+

 نام سنگ: فیروزه     

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود. سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید. 

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، آذر ماه، دیماه

جزئیات:  نیم ست فیروزه تبتی سایز ٨ تراش گرد کیفیت برابر فیروزه کرمان