نیم ست زنانه سنگ تورمالین کد ١٠١١

نیم ست تورمالین 

35,600,000 ریال
+

نام سنگ : تورمالین

خواص درمانی : در برابر نیروهای منفی دنیوی وغیره حمایت می کند. به همین دلیل بایستی آن را همیشه با خود داشته باشیم سنگی حامی وقدرتمند است که آن را می شناسیم . برای خنثی کردن وحمایت از محل سکونت اتاق خواب ومحل کار خود ترجیحا می توانید از یک تورمالین به همراه کوارتزها وکریستال سنگها استفاده کنید. 

سنگ متولدین ماه: تیرماه ، مهرماه ،  دی ماه

جزئیات: نیم ست تورمالین با رنگهای جذاب وطبیعی