نیم ست زنانه فیروزه کد ١٠١٣

نیم ست طرح سنتی فیروزه تبتی وصدف

15,200,000 ریال
+

 نام سنگ: فیروزه     

خواص درمانی: فیروزه سنگی توانمند وحامی به شمار می رود. در سفر از مسافر حمایت میکند باعث شادی ونشاط افراد افسرده وغمگین می شود. سنگ فیروزه بسیار حساس برای پاکسازی از آب ومواد شیمیای استفاده نکنید از کرم ومرطوب کننده ها استفاده نکنید واز نور خورشید برای شارژ آن استفاده نکنید. 

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه ، آذر ماه، دیماه

جزئیات: نیم ست طرح سنتی فیروزه تبتی وصدف با خرج کار پتینه