گردنبند سنگ صدف کد1212

گردنبند بلند صدف با کلسیت

5,400,000 ریال
+

نام سنگ : صدف

خواص درمانی: صدف صلح وآرامش را به ارمغان می آورد وبرای غلبه بر مشکلات ودرگیری های احساسی بسیار فعال است. صدف آرامبخش جسم وذهن است وحس همکاری وشراکت را در مالک خود افزایش می دهد.

جزئیات : گردنبند بلند صدف با کلسیت بلندی 75 سانت