راف دکوری سنگ آمیتیست کد٢٣

راف آمیتیست 

35,600,000 ریال
+

نام سنگ: آمیتیست

خواص درمانی : این سنگ مخصوص دردهای ناحیه سرومیگرن وفشار عصبی است.بهترین مداوا برای مشگلات روانی واسترس ها بکار می روند. این سنگ اراده مارا زیاد می کند ومارا در ارتباطات روحی معنوی حمایت می کندبه ما تسلی قدرت وشادی وشجاعت می دهد.راف آمیتیست کاملا طبیعی وارداتی از برزیل آمیتیست خواص بسیار زیادی داره برای آرامش وغلبه بر استرس وکابوس مناسب برای اتاق خواب و محل کار برای جذب ثروت 

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه-بهمن ماه - اسفند ماه

جزییات: راف آمیتیست بصورت توده ای کاملا طبیعی اندازه یک مشت وزن تقریبی 400 گرم