راف دکوری سنگ آمیتیست کد٣

راف آمیتیست

21,800,000 ریال
+

نام سنگ: آمیتیست

خواص درمانی: این سنگ مخصوص دردهای ناحیه سر ومیگرن وفشار عصبی است. بهترین مداوا برای مشگلات روانی واسترس هاست.این سنگ اراده مارا زیاد می کند ومارا در ارتباطات روحی معنوی حمایت می کندبه ما تسلی قدرت وشادی وشجاعت می دهد.راف آمیتیست روی پایه چوبی ، کاملا طبیعی وارداتی از برزیل آمیتیست خواص بسیار زیادی داره برای آرامش وغلبه بر استرس وکابوس مناسب برای اتاق خواب و محل کار برای جذب ثروت 

سنگ متولدین ماه: فروردین ماه-بهمن ماه - اسفند ماه

جزییات: راف آمیتیست روی پایه چوبی  وزن تقریبی 400 گرم