راف دکوری عقیق دوقلوکد١٤

 عقیق ژئود  دو قلو برزیلی

58,200,000 ریال
+

نام سنگ: عقیق 

خواص درمانی: ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود . سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه وآبان ماه

جزییات: اسلایس عقیق دوقلو برزیلی کلکسونی وزیبا رنگ طبیعی