راف دکوری سنگ لابرادورایت کد١٧

لابرادورایت ماداگاسکار

9,000,000 ریال
+

نام سنگ: لابرادورایت 

خواص درمانی: عمل مرکز درمانی در بدن را افزایش می دهد وسیستم ایمنی را فعال می کند. فشار خون را زیاد می کند وبرای رماتیسم سودمند است. این سنگ بسیار نیرومند است. لابرادورابت قدرت بیان را زیاد می کند ونوسانات خلق وخوی را از بین میبرد.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه - آذر ماه -تیرماه

جزئیاتراف لابرادورایت موجود سنگ وسط