راف دکوری عقیق ژئودکد١٨

عقیق ژئود

36,100,000 ریال
+

نام سنگ: عقیق 

خواص درمانی: ارتعاش این سنگ انسداد وموانع درونی را ازبین می برد این سنگ برای چاکرای خاجی بکار می رود .سنگ عقیق تجمع کوارتزهایی که با ظرافت خاص منطقه ای شکل گرفته بیشتر در برزیل آلمان مکزیک وایالات متحده یافت میشود.

سنگ متولدین ماه: اردیبهشت ماه وآبان ماه

جزییات: دکوری بینظیر عقیق سلیمانی ژئود خاص ومتفاوت حدود وزن 400 گرم واندازه یک کف دست